22 czerwca 2012
Biuletyn Informacji Publicznej
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
herb Urząd Gminy Siedlisko
67-112 Siedlisko, pl. Zamkowy 6
tel. 68 388 32 18, fax 68 388 32 18
e-mail: ug@siedlisko.pl, http: www.siedlisko.pl
 
 

drukuj wyślij
 

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji

§ 1

 1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
  1. protokoły z sesji,
  2. protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
  3. rejestr uchwał Rady
  4. rejestr wniosków i opini komisji Rady
  5. rejestr interpelacji i wniosków radnych.
 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
 3. Dostęp do dokumentów i okorzystania z nich odbywa się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, potwierdzonej poleceniem Wójta Gminy na wniosku o udostępnienie informacji z zakresu administracji publicznej.

§ 2

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady a dokumenty z zakresu działania Wójta udostępnia się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

§ 3

 1. Z dokumentów wymienionych w § 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.
 2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 4

 1. Obywatele mogą żadać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w § 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
 2. Czynności, o jakich mowa w ust. 1 są wykonywane odpłatnie.

§ 5

Uprawnienia określone w § 1-4 nie znajdują zastosowania:
 1. w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję uchwały o wyłączeniu jawności.
 2. do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile istawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Pliki do pobrania:

 • wniosek o udostępnienie informacji [ Pobierz DOC ]
 
Data wytworzenia: 2012-01-27
Data udostępnienia: 2012-01-27
Ilość wyświetleń: 252
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Michał Szymczak

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
  Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@